Eindejaargesprekken ... doe het dit jaar eens anders!


Leidinggevenden en medewerkers mogen in de meeste organisaties deze maand weer met elkaar aan tafel om wederzijds feedback te delen. Of werk jij nog in een organisatie waar er sprake is van éénrichting verkeer, de zogenaamde eenzijdige beoordeling?

De beleving van het eindejaargesprek is medebepalend voor een positieve of negatieve start van het nieuwe jaar.

Ik ben een voorstander van afschaffen die standaard HR cyclus, maar als het dan toch moet…

Hoe het ook georganiseerd is binnen je bedrijf, twee- of éénrichting, ik zou leidinggevenden willen aanraden om het dit jaar eens anders te doen.

Hoe fijn zou het zijn als de medewerker met een goed gevoel het jaar afsluit en in 2019 uit zichzelf zijn beste prestatie levert en automatisch goed gedrag laat zien.

Leg die opdracht niet neer bij de medewerker maar bij jezelf. Hoe zorg je als leidinggevende ervoor dat de medewerker het volgend jaar (nog) beter doet. Dat vraagt misschien om een nieuwe leiderschapsstijl.

  • NEEM JE VOOR OM JE MENSEN TE INSPIREREN, door niet te zeggen hoe zij het moeten doen maar vraag hen mee te denken wat de beste aanvliegroute is om de gezamenlijke klus te klaren. Ontwikkel je visie maar werk die, op ieder niveau, verder uit met je medewerkers en geef ze daarin vrijheid en verantwoordelijkheid. Je ontwikkelt daarmee verantwoordelijkheidsgevoel voor het grote geheel, eigenaarschap en autonomie.

  • ZORG VOOR EEN MOTIVEREND PROCES, in plaats van alleen belonen van goed gedrag. Toon belangstelling en geef individuele AANDACHT aan hun persoonlijke gevoelens, behoeften en wensen. Ga met respect om met hun persoonlijke omstandigheden. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden geef complimenten ook voor kleine dingen en vier successen. Het vergroot de zingeving, tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers.

  • WEES ZELFHET GOEDE VOORBEELD, draag waarden en normen zichtbaar uit. Laat zien dat zelfontwikkeling en professionaliseren bijdragen aan de organisatie als geheel en daag medewerkers uit zichzelf te ontwikkelen in hun vaardigheden en competenties. Als je je team intellectueel uitdaagt komen innovaties sneller van de grond.

Leuk om volgend jaar mee te beginnen, maar hoe pas je dit nu toe in het aankomende eindejaargesprek…. Bedenk eerst waar het bij jezelf dit jaar goed of minder is gegaan als je kijkt naar deze leiderschapsvariabelen. Stel jezelf de vraag in welke mate heb ik de medewerker autonomie, individuele aandacht, zingeving en uitdaging geboden alvorens je hem/haar gaat “beoordelen”.

En dan nog een kleine tip. Ik werkte ooit in een organisatie waar bij alle documenten die bij “het beoordelingsgesprek” horen de volgende instructie zat: “Zorg als medewerker dat je op tijd bent voor je beoordelingsgesprek en verwen je leidinggevende met een kop koffie.” Wat mij betreft is het andersom, zorg als leidinggevende voor een warm welkom laat zien dat je het eindejaargesprek belangrijk vindt. Begin met je medewerker te bedanken voor zijn inspanning dit jaar!

En eenzijdig beoordelen…. Gewoon NIET doen! Veel succes en plezierige gesprekken gewenst!

Neem gerust contact op als je meer tips wilt om de medewerker tot fan te maken en de klant tot ambassadeur.

Annelies Raaijmaakers- Bredius