Weer een gaaf project afgerond

Met een waardevolle, enthousiaste evaluatie sessie, heb ik een mooi traject afgerond bij HDI Global SE, the Netherlands. Het was gaaf om het Facility team te begeleiden in de formulering van een ambitie en belofte die aansluiten bij de nieuwe bedrijfsvisie en -strategie en vooral aan de (interne) klantwensen. Deze ambitie hebben we vervolgens met het team tastbaar gemaakt in 5 speerpunten. In coaching on the job sessies vertaalden we de speerpunten, aan de hand van customer journeys, naar praktische team- en individuele doelstellingen. We pasten waar wenselijk processen aan om gastvrijheid en service te verbeteren en zochten naar gedragsvoorbeelden die daarbij pasten. We formuleerden ook de team verwachtingen naar de business. Het was voor de deelnemers een leuk maar intensief traject waarin medewerkers het onderdeel, 'zelf in gesprek gaan over je dienstverlening met klanten en gasten' best spannend, maar uiteindelijk als leerzaam en leuk hebben ervaren. Door de waardering en erkenning die ze daarvan kregen werden ze enthousiast om ook echt met de ontvangen tips aan de slag te gaan. Het verschil maak je samen. Dat werd het thema voor 2018. In deze organisatie heb ik ervaren dat het facility team in hun verandertraject veel waardering en support hebben gekregen van alle afdelingen. En daar gaat het om. Er is nog genoeg te doen maar ze doen het samen, top down, bottom up en in de volle breedte. 

Ik wens jullie heel veel succes om deze AANDACHT samen levendig te houden en jullie ambitieuze doelstellingen en actiepunten voor 2018 en verder te realiseren."