Tekort aan medewerkers en steeds kritischer klanten

Voorkom dat medewerkers én klanten door de achterdeur willen vertrekken.

De krapte op de arbeidsmarkt en al die onvervulde vacatures leiden tot onderbezetting. De hogere werkdruk, ziekteverzuim triggeren tot ongewenst verloop. Gevolg de dienstverlening komt in de knel en dat gaat ten koste van de kwaliteit, zorg AANDACHT en klanttevredenheid.
Het speelt in heel veel dienstverlenende sectoren als horeca, zorg, onderwijs, dan noem ik er slechts 3.

Wat drijft medewerkers naast baanzekerheid en een beter salaris?

Het aanbod, de baanzoekers en- veranderaars, heeft de macht. Mensen die zich oriënteren op een andere baan hebben ruime keuze. De vraag naar personeel is nog nooit zo groot geweest.Dat betekent dat baanzekerheid, en een beter salaris belangrijke triggers zijn om ja te zeggen tegen een andere werkgever, misschien zelfs in een andere sector.

Maar we weten ook dat die extrinsieke motivatoren slechts gedurende korte tijd voor de echte arbeidstevredenheid zorgen.

Regie over eigen werkindeling, erkenning, waardering, sfeer, ontwikkeling en toekomstperspectief behoren wel degelijk tot het pakket aan selectiecriteria van de baanveranderaars.
Als je wilt voorkomen dat medewerkers overstappen en je nog meer onvervulbare vacatures hebt zul je moeten weten welke kansen om ze te blijven boeien en laten groeien je nog niet hebt benut?
De urgentie is hoog om te onderzoeken welke succesfactoren van medewerkerstevredenheid en werkgeluk in jouw organisatie voor verbeterruimte vatbaar zijn.

Slechts 15% van de klanten vergeeft je een fout, de rest oriënteert zich al snel op een andere dienstverlener.

Als je prioriteiten moet stellen dan raak je al snel de andere trend, klanten worden steeds kritischer.

Het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel is een oorzaak van fouten en onvrede over kwaliteit en vriendelijkheid wat dus blijkbaar snel ten koste gaat van de klantloyaliteit.

Waar begin je als je op meerdere vlakken nog kunt en misschien wel moet veranderen om aantrekkelijke werkgever en dienstverlener te zijn en te blijven?

Om te voorkomen dat zowel medewerkers als klanten door de achterdeur vertrekken, is het zinvol om te investeren in de kwaliteit en ontwikkelings mogelijkheden van de medewerkers.We weten ook dat als er onverhoopt iets mis gaat dat dit met excellent klantvriendelijk gedrag vaak gecompenseerd kan worden.

Investeer eerst in ontwikkeling van gastvrije klantvriendelijke vaardigheden en het mes snijdt meteen aan 2 kanten.

Bied medewerkers als start van een groeiplan een cursus 9+ klantgerichte vaardigheden. Een mooi begin van het perspectief tot groei, want deze vaardigheden kun je in de volle breedte van een organisatie in tal van functies tot bloei laten komen. Zowel op operationeel als leiderschapsniveau.
Managers hebben een voorbeeldfunctie in externe klantgerichtheid. Er wordt van hen ook verwacht dat zij hun medewerkers als interne klant behandelen en recht doen aan hun persoonlijke wensen en doelen.

Op operationeel niveau zijn het de medewerkers zelf die het verschil maken als het gaat om klantvriendelijkheid. De wisselwerking die hiervan uit gaat maakt dat medewerkers ook weer genieten van dankbare klanten en ...blije klanten blijven bij je, genereren meer omzet en brengen nieuwe klanten aan.

In de pandemie zijn opleidingsbudgetten vaak niet volledig benut.

Wist je trouwens dat meer dan de helft van de HR professionals aangeeft dat medewerkers hun ontwikkelingsmogelijkheden en beschikbare budgetten te weinig benutten en dat ruim een derde van de medewerkers niet op de hoogte is welke opleidingsmogelijkheden een organisatie te bieden heeft?

Wil je meer weten over training en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van, customer experience en employee experience management.

Bel gerust voor meer info.


Annelies Raaijmaakers- Bredius

0653611394

Add attention
Reach results, Beyond expectations