De invulling mag verschillen van vorm en kleur. Dat maakt het verrassend en geeft iedere medewerker de ruimte om zijn eigen waarde toe te voegen. Dat is waar ik voor sta!

Hoe maak je de belofte waar?

Met het benoemen van datgene waar de organisatie voor gaat en voor staat ben je er nog niet. Een heldere strategie waarin klantbeleving centraal staat is een mooie eerste stap, maar het echte werk zit in de vertaling ervan naar de praktijk. Op de pagina /strategie lees je hoe je een gastvrijheids- service of klantbelevingsstrategie definieert.

Belevingshuis


Een projectteam met ambassadeurs uit verschillende disciplines voert de implementatie van de nieuwe klantstrategie uit.

Samen vertalen we bestaande dromen visie, missie kern/merk- en cultuur waarden in DNA waarden en laten ze zichtbaar terugkomen. Het liefst in alle disciplines van de organisatie. Het dagelijks denken en doen en de omgeving zijn in lijn met de gewenste uitstraling. Pas als alles met elkaar klopt creëer je een herkenbare beleving. Zowel intern als extern, want binnen beginnen is buiten winnen.

Doel

De strategie zodanig vertalen naar de praktijk van iedere medewerker dat het herkenbaar en zichtbaar wordt. Iedereen begrijpt het en wil zijn persoonlijk steentje bijdragen. Blijvend en actief!

Programma-onderdelen

  • intern communiceren en enthousiasme creëren
  • per discipline customer journey's maken, toetsen en herschrijven, passend bij de gewenste klantbeleving
  • management methodiek aanpassen aan klantbelevingsstrategie
  • HR instrumentarium aanpassen aan nieuwe competenties en rollen
  • externe communicatie analyseren en herschrijven vanuit klantbelevingsstrategie
  • trainen /trainingencoachen-inspireren gericht op nieuw klantgericht gedrag vanuit gastvrijheid- en service principes
  • begeleiding management in faciliterend leidinggeven


Resultaat

Voor iedere medewerker is helder wat de visie en missie op klantbeleving, gastvrijheid en service is, dat hij daarin zijn eigen unieke waarde mag toevoegen. Hij wordt aantoonbaar en duurzaam geïnspireerd en gefaciliteerd door het management! Iedereen heeft zijn eigen bijdrage geleverd aan een succesvolle implementatie en is daarmee mede eigenaar geworden van de customer experience strategie.


Wil je meer informatie?

Je krijgt al mijn aandacht, bij voorbaat dank voor je interesse.

Add attention

Annelies Raaijmaakers- Bredius 

De naam Add attention, met als ondertitel Reach results, Beyond expectations onderstreept mijn visie dat het fundament “aandacht” binnen de bedrijfsvoering bijdraagt aan resultaatverbetering, zodanig dat verwachtingen overtroffen worden. Je mag van me verwachten dat je mijn volledige aandacht hebt, ik de lat hoog leg en graag willen verrassen.

/contact formulier

Email: annelies.addattention@gmail.com

mob: 0653611394

KvK 67260837