Het gaat goed met de loyaliteit en trots van medewerkers.

Wat gaat er vooral goed?

Hartstikke mooi om te lezen dat het goed gaat met de employee experience in Nederland. Het jaarlijks employee experience onderzoek van Integron (2021) wijst uit dat de eNPS score is gestegen naar +12, het was -3.

Dit betekent dat in de 12 onderzochte branches, afgerond 30% van de medewerkers zijn werkgever aanbeveelt. 19% (afgerond) zal dat niet of nauwelijks doen. Het resterende percentage 51% is neutraal.

De medewerkers tevredenheid is in dit onderzoek gestegen van 7,1 naar 7,4.

Allerlei aanleidingen voor deze mooie cijfers worden beschreven en natuurlijk ook de impact van Corona op de cijfers.
Ondanks alle goede zorgen voor het werken op afstand van werkgevers in Coronatijd geeft bijna de helft van de medewerkers aan toch liever volledig op kantoor te werken. Voor de andere helft geldt dat deze een voorkeur voor een combinatie heeft.

Het lijkt alsof bedrijven het op organisatorisch, procesmatig en faciliterend niveau best goed geregeld hebben en daarin voorzien in de behoefte van medewerkers. Deze veronderstelling is misschien wat voorbarig omdat ik niet op detailniveau op de hoogte ben van alle gegeven antwoorden en de nuances zijn zeker interessant om nader te onderzoeken.

Voor nog betere resultaten blijken leidinggevenden aan zet

Het valt op dat in bijna alle sectoren de medewerkers expliciet aangeven dat zij nog wel verbeterruimte zien bij hun leidinggevende. Variërend van meer sociale aandacht, erkenning en waardering tot vertrouwen en duidelijkheid in communicatie. Per sector zie je hierin verschillen.

In welke behoefte kunnen leidinggevenden nog voorzien?

Als je di relateert aan de behoefte piramide zou je kunnen zeggen dat aan de functionele behoeften grotendeels wordt voldaan en dat is blijkbaar genoeg om van 30% van de medewerkers een aanbeveling te krijgen als werkgever. Echter als je wilt profiteren van deze positieve vibe, personeelsverloop wil beperken en medewerkers in staat wil stellen om te groeien en te bloeien en zich nog waardevoller te voelen en te worden in je bedrijf dan ligt hier een kans.

Als je het % bevlogen medewerkers, die zich als fan van je bedrijf manifesteren wil verhogen en de medewerkers die zich negatief over je uit laat wil enthousiasmeren om de negativiteit te keren, is het zinvol om te investeren in ontwikkeling van het leiderschapsteam. Welke leiderschapskwaliteiten gaat het dan om?

  • Empathie;
  • intrinsiek motiveren;
  • coachend begeleiden om medewerkers het beste uit zichzelf te laten halen;
  • aanvuren in plaats van aansturen;
  • een rolmodel zijn;
  • helder communiceren.

Leer de leidinggevenden de kneepjes van belevingsgericht managen, zorg dat ze zelf de middelen en ruimte krijgen en aan hun medewerkers kunnen geven om zich te ontwikkelen en stel ze in staat een cultuur van vertrouwen te creëren.

In mijn praktijk zie ik dat het werkt, het zou fantastisch zijn als het landelijk percentage bevlogen medewerkers dat hun werkgever aanbeveelt volgend jaar weer substantieel toeneemt. Het leiderschap is aan zet.

Wil je meer weten over Experience Management voor leidinggevenden? Laat het me weten, altijd leuk om over te sparren.

Het onderzoek van Integron is op te vragen via hun website Integron.nl

Hartelijke groet

Annelies Raaijmaakers