Masterclass Experience Management in 2 dagen

HET PROGRAMMA

Voorbereidingsopdracht

Dag 1. Experience strategie

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Waarom een belevingsgerichte visie, missie en shared values?
  • Van financieel gedreven naar mensgedreven...de garantie voor een optimaal rendement
  • Customer en Employee experience
  • Experience management strategy canvas; een one page strategy

Huiswerk

Na 6 weken dag 2. De vertaalslag naar de praktijk

  • Klantreizen in kaart brengen; behoeften, wensen, gebeurtenissen en emoties in alle contacten met je organisatie.
  • Maak een onderscheidend belevingsconcept om alle processen, omgevingsfactoren en gedrag aan op te hangen en te toetsen.
  • Stap één in customer experience is employee experience; Hoe ziet hun journey eruit? Bevlogen medewerkers zorgen voor enthousiaste klanten.
  • Intrinsiek motiverend en inspirerend leiderschap belevinsgericht coachen hoe doe je dat?

Optioneel voor de borging:

  • Online Intervisie
  • Online CoachingEXPERIENCE MANAGEMENT
de katalysator voor een beter imago en hoger rendement en borging van de continuiteit.

Experience management, gaat over belevingen creeren, wensen, behoeftes en emoties van klanten, medewerkers en businesspartners.  

Mensgedreven leiderschap zorgt voor bevlogen medewerkers die alles uit de kast trekken wat leidt tot enthousiaste klanten die meer bij je besteden en je organisatie aanbevelen.

Experience management is een methodiek die kenmerkend is voor organisaties die het succes van deze waardeketen ervaren.

Wat verwachten klanten, bezoekers, relaties, medewerkers en collega managers?
Welke beleving willen we ze juist nu meegeven en welk doel willen we ermee bereiken? Hoe blijven we onderscheidend, maken we de klantbelofte waar en zorgen we voor zekerheid, continuiteit en winstgevendheid?

Herkenbare actuele vraagstukken waar menig manager, deskundig op zijn eigen vakgebied, juist nu iets mee moet maar niet altijd precies weet wat en hoe dit in te passen in de eigen vakdiscipline. Deze training Experience Management helpt managementteams in twee dagen op weg met nieuwe inzichten, concrete handvatten en vaardigheden.

Experience management van strategie naar uitvoering.

Twee dagen onderdompeling in customer- en employee experience van strategie naar uitvoering

In deze training leert het MT welke waarde optimale klant- en medewerkersbeleving toevoegt aan bedrijfsresultaten, een beter imago en de continuïteit van de organisatie. Je leert hoe je belevingsaspecten verankert in gedeelde waarden, strategie, structuren, systemen en processen, vaardigheden en gedrag van medewerkers en hoe je dat levendig houdt in je aanvuring en coaching.

Voor wie?
Klant- en medewerkesbeleving raakt alle disciplines topdown, bottom up en in de volle breedte. Het is het feestje van iedere afdeling, iedere manager en medewerker. Het begint bij het leiderschap. Deze training is voor alle MKB managers, managers in de zorg of bij de overheid, die vooral druk zijn met het managen van de waan van de dag. Managers die vooral moesten focussen op taakgerichte en kwantitatieve doelstellingen, taken en procedures en hun medewerkers aansturen datzelfde te doen en in alle hectiek voorbijgaan aan waar het nu echt om gaat… Samen structurele AANDACHT voor klant- en medewerkersbehoeften organiseren en integraal verankeren in de totale bedrijfsvoering, in het dagelijks denken en doen!

Een beproefd programma en toch maatwerk!
Omdat iedere organisatie in een andere fase zit als het om klant- of medewerkers gerichte beleving gaat ga ik graag met jullie in gesprek om te verkennen wat er allemaal al in de organisatie is en kunnen we de expliciete behoefte in kaart brengen. Pas dan kunnen we het hebben wat het jullie gaat opleveren en welke investering je daarvoor over hebt. En natuurlijk kiezen we over een passende uitvoering, de vorm, on- of offline of een combi.

Interesse? Bel/ mail voor meer info, een reactie of een afspraak.

hartelijke groet,

Add attention
Annelies Raaijmaakers- Bredius

0653611394

Wil je meer informatie?

Je krijgt al mijn aandacht, bij voorbaat dank voor je interesse.

Add attention

Annelies Raaijmaakers- Bredius 

De naam Add attention, met als ondertitel Reach results, Beyond expectations onderstreept mijn visie dat het fundament “aandacht” binnen de bedrijfsvoering bijdraagt aan resultaatverbetering, zodanig dat verwachtingen overtroffen worden. Je mag van me verwachten dat je mijn volledige aandacht hebt, ik de lat hoog leg en graag willen verrassen.

/contact formulier

Email: annelies.addattention@gmail.com

mob: 0653611394

KvK 67260837